Betingelser og vilkår

I Det Gamle Testamente angives de grundlæggende forudsætninger for menneskets frihed allerede i Første Mosebog kap. 1: Eftersom mennesket er skabt i Guds billede, har det handlingsfrihed og mulighed for frit at vælge det gode eller det onde.

Det skal være behandling efter egen fri vilje og ikke fordi andre har bestemt det for én. Ej heller har jeg et ønske om at behandle mennesker der gør andre ondt som fx. en pædofil der gerne vil have lettet samvittigheden, eller en kriminel, der er ked af at blive straffet. Så generelt ønsker jeg ikke at arbejde med kriminelle eller efter min egen tolkning onde mennesker. Jeg forbeholder mig retten til, til en hver tid, selv at vurdere hvad og hvem jeg ønsker at indgå et samarbejde med. Der henvises til min Nej-tak liste, hvilken på ingen måde er udtømmende.

Etisk uforsvarligt inden for sex og seksualområdet- Jeg har personligt for mange fordomme inden for områderne og jeg har det generelt ret stramt med at tale om det intime på det niveau der forventes i en session, så det beder jeg mig frabedt.

Ved psykisk handicap kommer det helt an på problemstillingen og jeg forbeholder mig retten til, til en hver tid, selv at vurdere hvad og hvem jeg ønsker at indgå et samarbejde med.

Ved fysisk handicap, kommer det igen an på problemstillingen og om der kan varestås en reel almen verbal kommunikation, er dette ikke en mulighed garantere jeg ikke for sessionens indhold.

 1. Generelle betingelser.

Ved bookingen af en behandlingstid hos Vivitu.dk bekræfter du at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser.

Ved brud på en eller flere af handelsbetingelserne ophører arbejdet øjeblikkeligt, og den fulde betaling for tiden opkræves.

 1. Proceduren for bestilling og gennemførsel af en behandling.
 1. Du bestiller en tid i det online bookingsystem, ved at:
  • Vælge et tema i listen.
  • Vælge en ledig tid der passer dig.
  • Indtaste dine kontaktoplysninger.
 2. Du modtager en bekræftelse for bookingen via mail.
 3. Dagen før vores aftale modtager du en påmindelse via SMS.
 4. På dagen møder du op til behandlingen.
 5. Efter behandlingen modtager du din kvittering via e-mail.
 6. Du kan altid logge ind i bookingsystemet og se dine aftale, og frem til 24 timer før en aftale, kan du ændre eller aflyse den i det online bookingsystem.

 1. Bestilling.
 1. Du kan booke en behandlingstid hos Dendie Skou i det online bookingsystem.
 2. Tiden er først booket når du har modtaget en bekræftelse via mail eller SMS herom. Du modtager ligeledes en SMS dagen før din tid.
 3. Tiden skal altid bookes i den modtagne klients navn.
 4. Er klienten 15 år eller under, kan tidsbestillingen kun ske ved forudgående samtale via telefon eller e-mail.

4. Behandlingstemaer og oplysninger.

 • Ved bookingen af en tid oplyses navn og kontaktoplysninger på den person, der skal modtage behandlingen.
  Det er væsentligt at være præcis og ærlig om temaet, som skal arbejdes med, og at personen, som skal modtage behandlingen, er bekendt med bookingen af tiden.
 • Dendie Skou forbeholder sig retten til at afvise et tema, hvis hun ikke etisk kan stå inde for det.
 • Du er som klient forpligtet til at oplyse hvis du er diagnosticeret med, eller har mistanke om at lide af, en svær psykisk lidelse, f.eks. skizofreni o.l., forud for tidsbestillingen, da disse kan være uforenelige med en hypnosebehandling.
 • Skulle bestilleren tilbageholde informationer om diagnoser, ligger ansvaret for eventuelle følgeskader udelukkende ved bestilleren.

Dendie Skou laver IKKE behandlinger:

 • På personer med svære psykiske lidelser, så som skizofreni, personlighedsspaltning eller selvmordstanker.
 • På personer, som er psykisk udviklingshæmmede.
 • På personer, som har været uærlige om temaet der skal arbejdes med.
 • På personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller lignende.
 • På personer, som ikke selv ønsker behandlingen.
 • Af spirituel eller åndelig karakter.
 • Som helt fjerner kroppens naturlige advarselssignaler.
 • Som har til hensigt at indskrænker andres frie vilje.
 • Som har til hensigt at styrke sexlysten hos sig selv eller andre.

 1. Betaling.
 • Betalingen sker før behandlingen påbegyndes, og kan ske kontant (det aftalte beløb) eller via MobilePay. Der kan desværre IKKE betales med kort.
 • Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, såfremt du som klient er klar til forandringen. Prisen for en behandling er for tiden, ikke for resultatet.

 1. Klinikken og sikkerhed.
 • Behandlingen foregår i lokale på Lyngsø allé 3, bygning 22, 1.sal. 2970 Hørsholm. Der er en ubemandet reception, hvor man afventer til man bliver hentet. (Medmindre andet er aftalt på forhånd). Der er gratis parkering i området på udvalgte steder og man er selv ansvarlig for at lokalisere disse. Dendie Skou eller Vivitu er på ingen måde ansvarlig for hverken parkeringsforhold eller afgifter forbundet hertil af nogen art.
 • Da lokalet er beliggende på 1. sal, og der ikke er elevator kan jeg derfor ikke tage imod kørestolsbrugere og deslignende.
 • Af sikkerhedshensyn lyd- eller video optages alle sessioner. Optagelserne behandles som beskrevet i databeskyttelsespolitikken. Optagelserne vil ikke blive offentliggjorte, og kan ikke kræves udleveret af klienten.

 1. Behandlingen.
  • En behandling er ofte en privat sag, og derfor sker behandlingen altid én til én.

Ansvarsfraskrivelse:

  • Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, dog afhænger resultatet af klientens ønske om denne forandring og vilje til at implementere de nye strategier.
  • Dendie Skou er ikke ansvarlig for resultatet af sessionen, og prisen er for tidsforbruget, ikke for resultatet.
  • Dendie Skou er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af skjulte ikke diagnosticerede psykiske lidelser.
  • Dendie Skou er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af uærlighed i de oplysningerne afgivet ved tidsbestillingen.
  • Efter en session kan man være en smule træt, og det er den enkelte klients eget ansvar, at bedømme om denne er i stand til forsvarligt at føre et køretøj.

 1. Forsinkelser, aflysninger og afbud.
 • Skulle du af en eller anden grund være forhindret i at komme til den bestilte tid, skal du kontakte Dendie Skou hurtigst muligt, og senest 2 timer før din tid.
 • Er du forsinket mere en 10 min., betragtes det som en udeblivelse. Tiden aflyses og den fulde betaling opkræves.
 • Afbud kan ske via opkald på +45 25143021, der kan indtales en besked på telefonsvareren eller via mail til kontakt@vivitu.dk
 • Ved for sent afbud eller udeblivelse, opkræves betalingen for tiden.
 • Du kan altid se, ændre eller aflyse din tid ved at logge ind i bookingsystemet på hjemmesiden (Er der mindre end 24 timer til din aftale, kan den ikke ændres via bookingsystemet)

 1. Online sessioner.
 • Du er som klient ansvarlig for:
  • At du sidder forsvarligt, og at din stol eller lignende, ikke vælter eller kan køre.
  • At du har en god og stabil internetforbindelse.
  • Skulle forbindelsen ryge under sessionen, vil du automatisk vågne op, og være frisk og klar i hovedet.
  • At der er tilstrækkelig strøm på din device (telefon, tablet, computer o.l.).
  • At dit kamera og mikrofon er placeret på en måde så Dendie kan se og høre dig under hele sessionen – også når du slapper helt af.
 • Online sessioner afholdes gennem portalen Onlinebooking.dk eller på Teams.
  • Samtalen åbnes i din browser, og det er ikke nødvendigt at installere ekstra software eller apps.
 • En afbrudt session refunderes ikke medmindre det skyldes forhold hos Dendie Skou. Hvis en afbrudt session skyldes forhold hos Dendie Skou, krediteres betalingen ikke, men der aftales et nyt tidspunkt for behandlingen.
 • Alle øvrige handelsbetingelser er naturligvis også gældende ved online sessioner.

10. Personlige data.

 • Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores persondatapolitik.
 • Alle journaler, optagelser og noter i forbindelse med en session, er fortrolige mellem Dendie Skou og klienten, og vil aldrig blive delt med andre uden klientens samtykke.
 • Journaler, optagelser og noter kan ikke kræves udleveret.

11. Tvist.

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Dendie Skou og en klient skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Helsingør.


VED SHOWS

Generelle betingelser

Når du handler med Dendie Skou, omtalt i resten af dokumentet som Vivitu.dk, bekræfter du at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser, samt behandlingen af dine personlige data.

PROCEDURE FOR BESTILLING AF UNDERHOLDNING, FOREDRAG O.L.

 1. Du som arrangør henvender dig til Vivitu.dk, enten via e-mail, telefon eller kontaktformularen.
 2. Vi får en uforpligtende snak om arrangementet, og aftaler tid, sted, pris m.m.
 3. Vivitu.dk opsummerer aftalen i et skriftligt tilbud, som sendes digitalt til dig.
 4. Du kan acceptere tilbuddet via e-mail, eller ved at benytte accepter funktionen i tilbuddet.
 5. Vivitu.dk sender herefter en faktura med tilbuddets indhold, som også fungerer som kontrakt/aftalegrundlaget for handlen.

1. Tilbud og aftalegrundlag

1.1. TILBUDDET

 • Efter anmodning fremsender Vivitu.dk et uforpligtende tilbud til dig.
 • Datoen låses først når et tilbud er accepteret, og der tages forbehold for at datoen kan blive afsat til anden side mellem tilbuddets afgivelse og accepten.
 • Tilbud er givet ud fra, de af arrangøren givne oplysninger, og væsentlige afvigelser kan resultere i en merpris.
 • Tilbud er givet ud fra, at der er tale om lukkede arrangementer med indbudte gæster, medmindre andet er aftalt på forhånd.
 • Særlige bestemmelser og tilføjelser, er kun gyldige, såfremt de er påført kontrakten, og hvad der ikke er anført i denne kontrakt, har ingen gyldighed.

1.2 ARRANGEMENTER MED BILLETSALG

 • Ved arrangementer med billetsalg*, aftales et grundhonorar, samt en fordeling af et eventuelt overskud af billetsalget.

* Ved billetsalg forstås arrangementer, som har til hensigt at generere et overskud af Vivitu.dk's optræden.

1.3. ACCEPT AF ET TILBUD

 • Et tilbud skal accepteres skriftligt via mail, eller accepter funktionen i tilbuddet.
 • Når et tilbud er accepteret, sender Vivitu.dk en faktura med tilbuddets indhold, som også fungerer som kontrakt. Fakturaen og tilbuddet udgør således hele kontraktgrundlaget.
 • Når et tilbud er accepteret, er bookingen bindende, og uanset hvilken som helst aflysningsgrund fra arrangørens side er det aftalte honorar til engagerede erkendt skyldigt.
 • Det samme gør sig gældende i tilfælde, hvor Vivitu.dk annullerer eller ophæver aftalen, undtagen de i pkt. 5.1, 6.1, og 8b beskrevne tilfælde.
 • Når et tilbud er accepteret, kan aftalen fra arrangørens side ikke ændres, medmindre dette aftales særskilt med Vivitu.dk. Der kan i disse tilfælde forventes en evt. merbetaling.

1.4 FORTRYDELSESRET

 • Ved bestilling af et show eller et foredrag hos Vivitu.dk er der ingen fortrydelsesret, idet der er tale om levering af tjenesteydelser, hvor aftalen angår en bestemt dato og tidspunkt på hvilken dato og tidspunkt den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

2. Pris

 • Prisen aftales særskilt for hver enkelt opgave.
 • Prisen er eksklusive transport og broafgift.
 • Priserne er altid angivet i danske kroner.
 • Priser angivet i erhvervsforhold og til offentlige institutioner er eksklusive moms.
 • Priser angivet i privatforhold er momsfritaget, da der er tale om kunstnerisk virke.

3. Betaling

 • Det aftalte honorar skal betales til Vivitu.dk senest 8 dage efter arrangementet, medmindre andet på forhånd er aftalt.

4. Markedsføring og videooptagelser af optræden

 • Alle offentlige opslag og annoncer i forbindelse med Vivitu.dk's optræden, skal godkendes af Vivitu.dk forud for offentliggørelse af disse.
 • Vivitu.dk forbeholder sig retten til at video-optage optrædener, og til at benytte disse på egen hjemmeside og til markedsføring.
 • Arrangøren er ansvarlig for indsamling og behandling af alle nødvendige samtykker i forhold til GDPR
 • Video-/lydoptagelse fra arrangørens side af er ikke tilladt.

5. Aflysning

5.1. AFLYSNING FRA ENGAGEREDES SIDE

 • Vivitu.dk er berettiget til at aflyse eller annullere aftalen i følgende situationer:
 1. Ved sygdom.
 2. Hvis der skal deltages i et TV-engagement på landsdækkende fjernsyn, shows i udlandet, eller en længerevarende kontrakt med fast arrangør. Der skal i disse tilfælde gives et varsel på mindst 8 dage, med behørig dokumentation fra engagementet.
 3. Ved naturkatastrofer, ekstremt vejrlig samt ufremkommelig vej, f.eks. islag, oversvømmelse, snestorm, lukning af veje og broer, og generelt hvor det ikke vil være forsvarligt at færdes på vejene, og hvor offentlig transport ikke er muligt. Det påhviler dog den engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
 • I tilfælde af aflysninger der skyldes en af ovenfornævnte forhold, vil Vivitu.dk forsøge, så vidt det er muligt at fremskaffe en anden lignende og kvalificeret kunstner.
 • Hvis det ikke lykkes at finde en anden kvalificeret optrædende, eller at lave en ny aftale, om en ny optræden på et senere tidspunkt, er Vivitu.dk berettiget til at annullere aftalen som følge af en af de ovenstående forhold, og at det aftalte honorar krediteres/tilbagebetales i sin helhed.

5.2. AFLYSNINGER FRA ARRANGØRENS SIDE

 • En booking er bindende for arrangøren.
 • Såfremt arrangøren aflyser, uanset aflysningsgrund, fra arrangørens side, er det aftalte honorar til engagerede erkendt skyldigt, undtaget i situationer beskrevet i punkt 6.1 og 8b.

6. Forsinkelser

6.1. DEN ENGAGEREDES FORSINKELSER

 • Ved en mindre forsinkelse, hvor det bestilte show gennemføres, krediteres honoraret ikke.
 • Ved væsentlige forsinkelser, f.eks. såfremt der er aftalt et præcist tidspunkt, som Vivitu.dk er gjort opmærksom på er afgørende for arrangøren og opgaven, hvor underholdningen, som følge af forsinkelsen, ikke kan gennemføres, vil hele honoraret krediteres.

6.2. ARRANGØRENS FORSINKELSER

 • Ved forsinkelser på 30 minutter eller mere tillægges et gebyr til honoraret på 15% af den aftalte pris.
 • Ved en forsinkelse af 45 minutter eller mere er Vivitu.dk berettiget til at ophæve aftalen hvorefter det fulde honorar vil opkræves inklusive et tillæg af 15 %, jf. pkt. 8 og 9.

7. Gennemførsel af underholdning og foredrag

7.1. UDSTYR OG ANSVAR

 • Vivitu.dk medbringer eget lydudstyr til op til 50-100 personer. Ved optrædener for mere end 100 personer, er arrangøren ansvarlig for at stille lydudstyr til rådighed.
 • Ved udstyr opsat af arrangøren, skal der være et 220 v strømstik til rådighed, og mulighed for at tilkoble sig lydanlægget via XLR og mini-jack i umiddelbar nærhed af scenen.
 • Arrangøren er ansvarlig for sikkerheden under arrangementet, herunder at sikre forhold, som gør optrædenen mulig.
 • Alkohol og beruselse kan være en hindring, specielt ved hypnoseshows, og det er arrangørens ansvar, at de tilstedeværende er i en tilstand, så underholdningen kan gennemføres.
 • Arrangøren er ansvarlig for indsamling og behandling af alle nødvendige samtykker i forhold til GDPR.
 • Arrangøren sørger for et passende omklædningsrum, samt drikkevarer til Vivitu.dk.

7.2. FYSISKE RAMMER

 • Arrangøren er ansvarlig for at den nødvendige plads er til rådighed. Det vil sige:
  • Ved hypnoseshow: Plads til minimum 10 stole kan stå ved siden af hinanden, og med minimum 3 meter mellem stolene og den forreste række publikummer, samt 1 meter ved siden af og bag stolene på scenen.
   Alle, også publikum, skal kunne sidde ned, og være placeret så de kan se, dog ikke ved siden af eller bag scenen.
   Publikum skal være placeret i rækker, og må ikke sidde ved borde. Er rækkerne på mere end 10 stole, skal der være et mellemrum på 1 meter inden en ny rækker med 10 stole begynder ved siden af.
   Arrangøren er ansvarlig for at stille de nødvendig stole til rådighed, og at stille dem op forud for showet.
   Scenen kan med fordel hæves lidt, men dette er ikke et krav.
   Hæves scenen har arrangøren ansvaret for at scenen er stabil og uden sprækker/revner.
  • Ved foredrag: 3×4 meter placeret så alle kan se, og ingen sidder bagved eller ved siden af Vivitu.dk.
   Arrangøren er ansvarlig for at stille projektor og et lærred til rådighed, og at stille dette op forud for foredraget.
   Projektoren skal kunne tilsluttes via HDMI i umiddelbar nærhed til scenen.

8. Misligholdelse og ophævelse

 • Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den krænkede part hæve aftalen uden yderligere varsel.
 • Parterne vil kunne blive erstatningsansvarlig efter dansk ret, såfremt de væsentlige misligholder, sine forpligtelser i henhold til den indgåede aftale, jf. pkt. 9.

A. FØLGENDE FORHOLD BETRAGTES SOM EN VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE AF ARRANGØRENS FORPLIGTELSER

(Listen er ikke udtømmende)

 • Arrangørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i forhold til de fysiske ramme, udstyr, sikkerhed, markedsføring, og regler vedrørende billetsalg.
 • Manglende eller væsentlig forsinket betaling.
 • Hvis Vivitu.dk, efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt.
 • Væsentlige forsinkelser fra arrangørens side, jf. afsnit 6, stk. 2.

B. FØLGENDE FORHOLD BETRAGTES SOM MISLIGHOLDELSE AF Vivitu.dk's FORPLIGTELSE

(Listen er ikke udtømmende)

 • Væsentlig forsinket fremmøde til den aftalte tid og sted, der ikke skyldes forhold beskrevet i afsnit 5.1 og 6, eller hvor den engagerede i videst muligt omfang ikke har truffet foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
 • Forsinket eller manglende varsling om annullering.

9. Ansvar, ansvarsfraskrivelse og begrænsning

9.1 Vivitu.dk's ANSVAR:

 • Et evt. erstatningsansvar overfor Vivitu.dk kan aldrig overstige det aftalte honorar for den pågældende opgave.
 • Deltagelse i shows sker på eget ansvar, og Vivitu.dk, og eventuelt andre deltagende kunstnere, kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader på personer eller ting, der måtte opstå i forbindelse med showet, medmindre de opstår som følge af groft uagtsomhed, udvist af den eller de medvirkende kunstnere.
 • Vivitu.dk er ikke ansvarlig for pludselig opståede fejl og mangler ved lydudstyr og lignende, hvad enten det er hans eget eller arrangørens.
 • Vivitu.dk kan ikke stilles til ansvar for et evt. tab som arrangøren lider, som følge af en aflysning (Annullering) der begrundes i en af de i afsnit 5.1 nævnte forhold da der ikke er tale om en væsentlig misligholdelse.
 • En forsinkelse der skyldes en af de ovenfor i afsnit 6.1 nævnte forhold betragtes ikke som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Vivitu.dk vil ikke kunne blive ansvarlig for et evt. tab som arrangøren lider som følge af forsinkelsen.

9.2 ARRANGØRENS ANSVAR

 • Erstatning for en forsinkelse efter afsnit 6.2 begrænses til det aftalte honorar med tillæg af 15 %.

10. Force Majeure og COVID-19

10.1 FORCE MAJEURE

 • Denne kontrakt er indgået med de sædvanlige forbehold for force majeure, hvor Vivitu.dk bliver forhindret i at optræde eller arrangøren er forhindret i at gennemføre showet på grund af ydre omstændigheder, som er ekstraordinære, og som man ikke kunne forudsige, og som en af parterne ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor
 • Aflysninger der skyldes nye COVID-19 restriktioner, som er indført af myndighederne, betragtes ikke som force majeure, da restriktionerne og disses konsekvenser ikke er ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder udenfor en parts kontrol, og fritager ikke parterne fra et evt. erstatningsansvar i forbindelse med en annullering eller ophævelse som følge af det.
 • Aflysninger som følge af omstændigheder relateret til COVID-19 fritager ikke arrangøren for betaling af købesummen, jf. afsnit 5.
 • Skulle der mellem kontraktens indgåelse, og arrangementets afholdelse, komme nye restriktioner, som umuliggør arrangementets afholdelse, aftales en flytning af aftalen til en anden ledig dato, senest 6 måneder efter den oprindelige aftale. Betalingen falder ved den oprindelige kontrakt.
 • Lykkes det ikke at finde en dato, er Vivitu.dk fortsat berettiget til honoraret.

10.2 COVID-19 KRAV OG RESTRIKTIONER

 • Det er arrangørens ansvar, at arrangementet overholder myndighedernes gældende regler og anvisninger.
 • De påhviler arrangøren at skabe rammer, der gør det muligt at efterleve myndighedernes gældende regler og anvisninger.
 • Arrangøren er ansvarlig for, at de tilstedeværende har mulighed for at overholde og efterlever regler, anvisninger, og hygiejnerådene.
 • COVID-19 har nu været et vilkår et stykke tid, og det må desværre forventes at være et vilkår et stykke tid endnu, derfor falder COVID-19 uden for force majeure.

11. Personlig data

 • Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores persondatapolitik.

12. Tvist

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Vivitu.dk og en arrangør skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Helsingør.